SMART DEVICE RAM - 1

RAM - 1

RAM-1 (Remote Arrester Monitoring) je IoT pametni uređaj za daljinski nadzor odvodnika prenapona bez iskrišta s trajnim radnim naponom iznad 1 kV. Do sada se omska komponenta struje istjecanja odvodnika prenapona prema standardu IEC 60099-5 mogla mjeriti samo u laboratoriju.

Više
SMART DEVICE RAM - 1, installation on insulative bracket, wildlife protection

Prednosti & specifikacije

  • mjerenje omske komponente struje istjecanja
  • trenutni alarm u slučaju kvara, brojač udara, temperatura, nagib
  • neposredna daljinska indikacija, autonomni rad, prikaz lokacije kvara
  • jednostavna montaža, niska cijena, bez troškova bežične veze
  • ugradnja na sve postojeće ili nove odvodnike prenapona bez iskrišta

Više

Programski paketi & značajke

Dostupna su 3 softverska paketa: osnovni, prošireni i upravljanje. Podesivi interval javljanja stanja odvodnika. Ugrađena je SIM kartica ili LoRaWAN mogućnost komunikacije. Internetska i mobilna aplikacija s evidencijom svih RAM-1 uređaja i prikupljenim mjerenjima. Sučelje engleskog jezika. NFC, Bluetooth, GPS tehnologija.

Više