PAMETNA NAPRAVA RAM-1

DALJINSKO SPREMLJANJE STANJA ZA ODVODNIKE PRENAPETOSTI NAD 1 kV

O NAPRAVI

RAM-1 (Remote Arrester Monitoring) je IoT pametna naprava namenjena za daljinsko spremljanje stanja KO prenapetostnih odvodnikov brez iskrišč s trajno obratovalno napetostjo nad 1 kV. Do sedaj je bilo mogoče meriti ohmsko komponento uhajavega toka prenapetostnih odvodnikov v skladu s standardom IEC 60099-5 le v visokonapetostnem laboratoriju. Z inovativnim merilnim sistemom lahko ohmsko komponento uhajavega toka izmerimo v skladu s standardom IEC 60099-5 z enako natančnostjo kot v laboratoriju. Rezultate meritev lahko RAM-1 brezžično pošlje uporabnikovim medijem po izbiri ali jih prikaže v spletni in mobilni aplikaciji. RAM-1 se namesti na ozemljitveno stran odvodnika prenapetosti. Za spremljanje skupine odvodnikov, nameščenih v trifazni sistem, zadostuje namestitev ene same naprave RAM-1, ki jo odlikujejo:

  • takojšnji alarm v primeru okvare, avtonomno delovanje, prikaz lokacije okvare;
  • možnost namestitve na obstoječe ali nove odvodnike;
  • enostavna namestitev, cenovno ugodna rešitev;
  • do 20 let brez vzdrževanja, brez stroškov brezžične povezave.
Na trgu obstajajo naprave, s katerimi lahko na mestu vgradnje določimo ustreznost odvodnikov. Delujejo na različnih principih.
  1. Najenostavnejše so preprosti mA-metri, ki pa ne zmorejo prikazati samo ohmske komponente uhajavega toka, saj je uhajavi tok pretežno kapacitivnega značaja. To ni relevantna meritev.
  2. Obstajajo števci udarov strele. Te naprave sicer dajo nek vpogled v degradiranost odvodnika prenapetosti v njegovi življenjski dobi, nikakor pa ne morejo enolično določiti ustreznosti odvodnika.
  3. Vgrajujejo se tudi enostavne odklopne naprave, ki po uničenju odvodnika prenapetosti napravo enostavno odklopijo od omrežja. Slabost tega je, da operater distribucijskega omrežja po delovanju naprave ne ve, da je odvodnik odklopljen in da naprave niso zaščitene.
  4. Obstajajo pa tudi zelo napredne naprave z zelo močno podporo elektronike, ki so sposobne nad merjenimi signali opraviti tudi višje harmonsko analizo. Te naprave lahko natančno opredelijo uporabnost odvodnika prenapetosti, saj je tretja harmonska komponenta pretežno ohmskega značaja. Največja pomanjkljivost teh naprav je izredno visoka cena, ki je za širšo uporabo nesprejemljiva.
RAM-1 odpravlja vse pomanjkljivosti zgoraj omenjenih naprav. RAM-1 je samostojna pametna naprava, ki samodejno in takoj poroča o stanju odvodnika prenapetosti, ko pride do okvare ali so presežene nastavljene vrednosti.

TEHNIČNI PODATKI

Uporaba Daljinski nadzor vgrajenih odvodnikov prenapetosti nad 1 kV
Osnovna meritev Ohmska komponenta uhajavega toka od 0 ... 3 mA (± 10%)
Frekvenca 48 Hz … 62 Hz
Temperaturno območje -20 (-40) °C … + 85 °C
Stopnja zaščite ohišja IP 67
Standard IEC 60099-5
Uporabniški vmesnik mobilna aplikacija, spletna aplikacija, epošta
Merilni cikel 1 ura
Komunikacijski cikel Okvara - takoj, normalno obratovanje - 1x na 60 dni
Komunikacija Bluetooth, 4G/5G ali LoRaWAN
Avtonomija Do 20 let brez vzdrževanja
Material ohišja Termoplast V-0 (UL 94), nerjavno jeklo A2 ali A4
Priključek Zgoraj M12/spodaj M12, nerjavno jeklo A2 ali A4
Ostale meritve Okvara, števec strel, temperatura, nagib, lokacija
Montaža Na ozemljitveni strani odvodnika

PROGRAMSKI PAKETI

Paket Nelicenčni Osnovni Razširjeni Upravljanje
Meritve
Ohmska komponenta uhajavega toka IEC 60099:5
Okvara
Lokacija
Števec strel
Temperatura
Nagib
Calculation of power loss
Povezljivost
4G
5G
Bluetooth
LoRaWan
Obveščanje
Prikaz stanja odvodnika 1 x 60 dni (epošta)
Prikaz zadnjih 5 meritev (web)
Prikaz celotne zgodovine meritev, grafični prikaz (web, app)
Avtomatsko obveščanje ob prekoračitvi dovoljene vrednosti (epošta)
Avtomatsko obveščanje ob prekoračitvi dovoljene vrednosti (epošta, web, app)
Nastavljiv interval poročanja o stanju odvodnika
GPS lokacija (koordinate)
GPS lokacija (koordinate, zemljevid, vodenje do naprave)
Alarm za okvaro (epošta)
Alarm za okvaro (epošta, spletna in mobilna aplikacija)
Opcije
Odčitavanje meritev iz naprave RAM-1 na terenu (Bluetooth)
Jezik uporabniškega vmesnika - angleški
Jezik uporabniškega vmesnika - na željo kupca
Beleženje aktivnosti naprave (pregledi, popravki, morebitne poškodbe)
Upravljanje z uporabniki (omejeno)
Upravljanje z uporabniki (neomejeno)
Upravljanje s sistemom RAM-1 v domeni podjetja Izoelektro